Quote

Infographics Kijk op Waterkwaliteit

Sinds 1 januari 2005 zijn waterschappen in Nederland verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. Om die op orde te houden zijn er eindeloos veel wetten en richtlijnen, al dan niet lokaal, nationaal of Europees.

Om te laten zien wat het Hoogheemraadschap van Rijnland allemaal doet voor waterkwaliteit, maar ook binnen welke kaders zij werkt ontwikkelde Story Studio een reeks van verhelderende infographics onder de noemer “Kijk op Waterkwaliteit”.

Bekijk portfolio