Quote

 

Persoonlijke films die vertellen wat het College van Rijksadviseurs doet

Bij het College bestond de behoefte om aan een bredere doelgroep verantwoording af te leggen over haar activiteiten door concreet en visueel te laten zien wat de maatschappelijke  impact is van de projecten waar ze zich mee bezig houdt. Daarnaast wilde ze laten zien dat  ze met haar visie en adviezen goed rekening houdt met de maatschappelijke en economische actualiteit.

Bekijk portfolio