t 035 737 05 37

e info@storystudio.nl

Vaak wordt ons gevraagd om met communicatie ontwerp problemen op te lossen die te maken hebben met gedrag. Voor ons is communicatie één van de middelen om gedrag te beïnvloeden. Dankzij inzichten uit de gedragspsychologie valt hier te sturen met meer middelen dan communicatie alleen.

Behavioral Analysis

Heeft je organisatie al veel communicatie-inspanningen geleverd om gedrag van mensen te beïnvloeden? En wil het toch maar niet lukken? Misschien is het dan tijd om een stap terug te zetten en over te gaan tot een behavioral analysis, een gedragsanalyse.

Mensen blijken hun gedrag aan te kunnen passen als op drie terreinen de seinen op groen staan: ze moeten de capaciteit hebben om iets te doen, in de gelegenheid zijn om iets te doen, en ze moeten gemotiveerd zijn.

Bij de Behavioral Analysis kijken we bij jouw medewerkers, burgers of gebruikers of en hoe de gewenste gedragsverandering haalbaar is, en waarmee ze hiervoor te motiveren zijn.

Zo ontstaat een duidelijk profiel van mogelijkheden en onmogelijkheden, maar ook een overzicht van in te zetten middelen.

Gedragsveranderingswiel

Wij leunen hierbij op het gedragsveranderingswiel van Mitchie, Atkins en West, dat direct inzicht geeft in de relatie tussen de persoonsgebonden factoren (capaciteit, gelegenheid en motivatie) en in te zetten (beleids-)middelen.

Voorbeeld van de inzet van de analyse

Een goed voorbeeld van de inzet van deze gedragsanalyse en het gedragsveranderingswiel is het onderzoek dat we hebben gedaan bij een grote regionale overheid. Hier is men bezig met innovaties met landelijke impact die moeilijk van de grond komen. Een aanvankelijke aanname was dat dit door gebrekkige communicatie zou komen. Story Studio kwam echter met het voorstel voor een design sprint. 

Wat we deden

  • Interviews met medewerkers van alle bij innovatie betrokken afdelingen
  • Inventarisatie van de problematiek volgens het wiel
  • Herframen van het probleem
  • Het ontwikkelen van oplossingen door het innovatieteam
  • Het testen van de oplossingen bij de betrokken medewerkers
  • Het uitrollen van oplossingen en opleveren van de aanbevelingen

 

Het uiteindelijke resultaat is dat er diverse oplossingen worden uitgerold en verder getest. Een belangrijke bijvangst was en verdieping en versterking van de contacten tussen de diverse afdelingen. 

Storystudio_Chris Hanselaar

Op zoek naar meer informatie over Behavioral Design? 

Neem contact met ons op als je nog vragen hebt. Of het nu een korte of lange vraag is, we nemen graag de tijd om je meer te vertellen over de mogelijkheden van een Behavioral Design Sprint of gedragsanalyse.