t 035 737 05 37

e info@storystudio.nl

Behavioral Analysis

Vaak wordt ons gevraagd om met communicatie ontwerp problemen op te lossen die te maken hebben met gedrag. Voor ons is communicatie één van de middelen om gedrag te beïnvloeden. Dankzij inzichten uit de gedragspsychologie valt hier te sturen met meer middelen dan communicatie alleen.

Behavioral Analysis

Heeft je organisatie al veel communicatie-inspanningen geleverd om gedrag van mensen te beïnvloeden? En wil het toch maar niet lukken? Misschien is het dan tijd om een stap terug te zetten en over te gaan tot een behavioral analysis, een gedragsanalyse.

Mensen blijken hun gedrag aan te kunnen passen als op drie terreinen de seinen op groen staan: ze moeten de capaciteit hebben om iets te doen, in de gelegenheid zijn om iets te doen, en ze moeten gemotiveerd zijn.

Bij de Behavioral Analysis kijken we bij jouw medewerkers, burgers of gebruikers of en hoe de gewenste gedragsverandering haalbaar is, en waarmee ze hiervoor te motiveren zijn.

Zo ontstaat een duidelijk profiel van mogelijkheden en onmogelijkheden, maar ook een overzicht van in te zetten middelen.

Gedragsveranderingswiel

Wij leunen hierbij op het gedragsveranderingswiel van Mitchie, Atkins en West, dat direct inzicht geeft in de relatie tussen de persoonsgebonden factoren (capaciteit, gelegenheid en motivatie) en in te zetten (beleids-)middelen.