t 035 737 05 37

e info@storystudio.nl

Communicatie-middelen bij innovatie

Welke communicatiemiddelen gebruik je bij innovatie?

Je bent verantwoordelijk voor het succes van een innovatie en wil geen kans onbenut laten om deze te laten slagen? Dan is het handig te weten welke communicatiemiddelen je bij innovatie in kan zetten. De keuze in middelen is immers groot, en er is vaak veel informatie te delen, maar ook op te halen. Hieronder gaan we kort in op middelen die bij bij innovatiecommunicatie een bewezen track-record hebben.

Allereerst: het is goed te beseffen dat elk type innovatie zijn eigen fases kent die elk om een ander soort commitment van de stakeholders vragen. Toch blijven een aantal zaken hetzelfde:  

  1. Hoe je het wendt of keert, je moet informeren en om informatie vragen
  2. Hoe je dat doet, en op welk moment, bepaalt je succes

 

Hieronder gaan we in op de verschillende fases en welke communicatiemiddelen je kan inzetten.

Ontwikkelfase

In deze fase heb je vrijwel iedereen nodig: de mensen die bijdragen aan de financiering, besluiten nemen, de kennis leveren, leveranciers van materialen etc. Deze personen hebben behoefte aan een duidelijk doel, een besef waarvoor ze het doen, en wat er van ze verwacht wordt voordat ze tot actie over mogen gaan.

Het komt er dus op neer om goed te visualiseren wat je wil bereiken: wat ga je oplossen? Wat is de stip op de horizon? Wat wordt je impact en op wie? Hoe ziet het beoogde resultaat eruit?

Uiteraard zorg je voor een centrale plek waar men zich kan informeren. Een eigen website, een eigen nieuwsbrief, en ook een duidelijke en inspirerende naam voor het project en de innovatie. Je moet de innovatie branden!

Middelen

Middelen die je dan in kan zitten zijn: artist impressions die laten zien hoe iets wordt, animaties die laten zien hoe je het gaat doen, factsheets met de roadmap en infographics met relevante cijfers. Films met testimonials van ambassadeurs die sterk in het project geloven, maar wellicht ook interviews met mensen die kritisch zijn. Juist op die manier laat je zien wat de impact van je innovatie kan zijn, en dat je daar rekening mee houdt. Je staat open voor feedback, toch?

 

Implementatiefase

In de implementatiefase gaan de zaken meer schuren: sommige dingen werken anders dan gedacht, gebruikers moeten wennen. Hier is het belangrijk open te staan voor de ervaringen van gebruikers en stakeholders. Centrale vraag in deze fase: Hoe gaat het? / loopt men ergens tegen aan? Je informeert vervolgens mensen over hoe het gaat, waar men tegen aan loopt, en waar je helpt op te lossen.

Middelen

Nuttige middelen zijn roadmaps die aangeven waar men is, interviews met projectleiders en gebruikers over de eerste ervaringen en het benoemen van dingen die goed en slecht gaan. Infographics en animaties om gebruikers te helpen met de implementatie.

 

Gebruikfase

In de gebruikfase is het gebruik van de innovatie al normaal geworden. Je kan terugkijken op een succes, en dit delen met alle stakeholders! Daarnaast heb je de hele documentatie waarmee je vragen kan beantwoorden over het gebruik op orde.

Middelen

Middelen in deze fase zijn -geïllustreerde- gebruikershandleidingen, een FAQ-omgeving op een centrale plek op een website of intranet. Infographics en animaties om het nog eens uit te leggen.

Communicatiemiddelen bij innovatie doen er toe!

Nog even dit

Onze ervaring is dat relevantie key is. “Wat wil je van mij” moet direct en zonder aarzelen beantwoord kunnen worden wil je mensen betrekken bij innovatie. Daarbij is het zaak altijd aan te geven:

  1. Hoe ver je bent 
  2. Wat je verlangt van degene die je aanspreekt 
  3. Waarom diens bijdrage essentieel is
  4. Wat deze er aan heeft

Story Studio kan over het gehele innovatietraject helpen: van de stakeholderanalyse op basis van gedragscriteria tot en met de branding, vormgeving en ontwikkeling van communicatiemiddelen.

 

Storystudio_Chris Hanselaar

Op zoek naar meer informatie? 

Neem contact met ons op als je nog vragen hebt. Of het nu een korte of lange vraag is,
we nemen graag de tijd om je meer te vertellen over onze dienstverlening.