t 035 737 05 37

e info@storystudio.nl

Het gedrags-veranderingswiel

Ontwerpen en evalueren van gedragsverandering met het gedragsveranderingswiel

Wil je met je organisatie zorgen voor een heldere en gestructureerde manier van werken bij gedragsverandering? En wil je dat je communicatie is ingericht rond de juiste momenten en factoren die gedrag kunnen beïnvloeden? Wij vertrouwen als het ingewikkeld wordt op de inzichten die het gedragsveranderingswiel biedt. Het wiel geeft in één overzicht weer waar je invloed kan uitoefenen om een gedragsverandering bij een specifieke groep tot stand te krijgen. En je kan controleren of je wel aan alles gedacht hebt. 

Het te veranderen gedrag en de context als beginpunt

In het midden van het wiel staat centraal of de te veranderen persoon wel de capaciteiten en motivatie heeft om te veranderen, en of er ook een situatie is waarbinnen deze veranderen kan. Daar omheen staan vervolgens de middelen, en weer daar omheen de mogelijke beleidsinstrumenten. 

 

Het gedragsveranderingswiel van Mitchie, Atkins & Best

Gedragsveranderingswiel voor gedragsverandering

Uitzoeken waar het systeem nog ‘lek’ is

Zoals gezegd maakt dit gedragsveranderingswiel mogelijk om bestaand beleid te evalueren, te kijken waar de samenhang is in de inzet van middelen, en te zien waar mogelijkheden nog onbenut zijn. Voor ons dus een perfect middel om bij beleid te scannen waar precies nog kansen liggen.

 

Voorbeeld 1: hygiene in het ziekenhuis

De richtlijnen zijn duidelijk: nadat medici en verpleegkundig personeel een handeling hebben verricht moeten ze hun handen wassen. Dit om te voorkomen dat ziekenhuis-bacteriëen zich kunnen vermenigvuldigen. Toch blijkt dit in de praktijk met alle drukte wel eens vergeten te worden. Met het gedragsveranderingswiel kan men precies zien waar op welke plekken invloed uitgeoefend kan worden en waar interventies mogelijk zijn. Of dat nou met voorlichting, training of met aanpassing van de omgeving gebeurt.

 

Voorbeeld 2: veilig online gedrag van je medewerkers

Nu vrijwel alles online verbonden is en een groot deel van de dienstverlening plaatsvindt zijn de risico’s voor organisaties ook toegenomen. Een hack kan ongelooflijk veel economische en maatschappelijke schade veroorzaken. Het is dan ook belangrijk onveilig online gedrag van medewerkers zoveel mogelijk te elimineren. Ook hier kan het gedragsveranderingswiel voor de juiste instrumenten gekozen worden.

 

Wat wij voor je kunnen doen

Story Studio kan samen met je organisatie in kaart brengen welke issues er exact spelen rond de gewenste gedragsverandering en meehelpen een interventie te ontwerpen.

Storystudio_Chris Hanselaar

Op zoek naar meer informatie? 

Neem contact met ons op als je nog vragen hebt. Of het nu een korte of lange vraag is,
we nemen graag de tijd om je meer te vertellen over onze dienstverlening.