t 035 737 05 37

e info@storystudio.nl

Innovatie- communicatie

Waarom innovatiecommunicatie jouw aandacht verdient

Het hoge tempo van technische ontwikkelingen zorgt voor flinke disprupties in de waardeketen. Hierdoor zit vrijwel elke organisatie die wij tegenkomen in de snelkookpan. Want of je nou zelf innovaties toepast of ze ontwikkelt, je ziet dat vrijwel iedereen moeite heeft relevante partijen en mensen mee te krijgen. Resultaat: te trage processen, onvoldoende innovatiekracht en suboptimale innovaties. Innovatiecommunicatie, waarmee je tijd en aandacht besteed aan alle relevante partijen om ze mee te nemen bij de veranderingen, kan je hier helpen. 

 

Wat wij bedoelen met innovatie

Allereerst: wie de wetenschap eropna slaat ziet dat er een berg aan definities van ‘innovatie’ bestaat. Vanuit een communicatieontwerp-bril volstaat voor ons een hele simpele definitie: ‘een innovatie’ is de ontwikkeling of toepassing van een nieuw product of proces met zo’n impact op eigen organisatie, omgeving en afnemers dat dit je dwingt tot een zorgvuldig communicatieproces.

Storytelling met film
HR-iconenset_toolkit
ST.20.041_Animatie_Amstel-9-1920x1080

Het begint aan de voorkant

Wat we zien is dat de impact van de innovatie op zowel omgeving als de eigen organisatie vaak wordt onderschat. Zo zagen we organisaties die niet alle stakeholders in kaart hadden: en dus niet wisten wie er allemaal geraakt werden door de innovatie. Ook zagen we organisaties die stakeholders in kaart hadden maar toch een onvolledig beeld van hen hadden. En heel zonde: organisaties die te weinig aandacht hadden voor de potentiële ambassadeurs voor de innovatie. Dat terwijl juist ambassadeurs uit zichzelf gemotiveerd zijn voor adaptatie van de innovatie en daarmee ook sterk kunnen bijdragen aan een normstellende cultuur waarbinnen de innovatie kan gedijen.

De gevolgen hiervan zijn dat het moeilijker wordt om die participatie van de grond te krijgen die je nodig hebt om te kunnen innoveren. En vaak blijft de kwaliteit van de participatie achter.

Innovatiecommunicatie wordt beter als je je stakeholders kent

 

Door de juiste kennis van je stakeholders te ontwikkelen kan je:

  1. De relevante personen beter begeleiden bij de ontwikkeling en acceptatie van de innovatie met een gepland participatie- en communicatieproces
  2. Relevantere informatie aanbieden volgens de stelregel: ‘waarom, hoe, met wat’
  3. Informatie aanbieden op de juiste momenten

 

Tot slot kan je met de juiste kennis tot een betere ontwikkeling van de naam en visuele identiteit van je innovatie komen, en ook tot een betere en meer onderbouwde keuze voor de relevante kanalen en content om aandacht voor de innovatie te vragen. Kortom: ook hier geldt dat extra werk aan de voorkant later veel -extra- werk kan besparen! 

 

Hoe Story Studio je  kan ondersteunen bij innovatiecommunicatie

Story Studio kan je gedurende het hele innovatietraject bijstaan. Zo kunnen we helpen stakeholders te beschrijven vanuit essentiële gedragskenmerken, helpen bij het opstellen van een communicatie- en participatiestrategie, maar ook het ontwikkelen van visuele communicatiemiddelen zodat stakeholders zelf kunnen inschatten wat de impact van innovatie voor hen is.

Storystudio_Chris Hanselaar

Op zoek naar meer informatie? 

Neem contact met ons op als je nog vragen hebt. Of het nu een korte of lange vraag is,
we nemen graag de tijd om je meer te vertellen over onze dienstverlening.