t 035 737 05 37

e info@storystudio.nl

De Job-to-be-Done (JTBD)

Een betaalbare en snelle route naar verbetering en innovatie

Heb je de behoefte om je producten of communicatie beter af te stemmen op de behoeften van je doelgroep? Wil je gedrag van medewerkers of burgers veranderen maar zie je geen aanknooppunten waar te beginnen? In al deze drie gevallen kunnen wij het je van harte aanraden te werken met een Job-to-be-Done (JTBD).  Wat ons betreft een manier van kijken die razendsnel inzichten geeft die je kan vertalen in concrete verbeteringen en innovaties.

De Job-to-be-Done (JTBD): andere manier van kijken

Het JTBD-concept gaat er van uit dat mensen producten of diensten inzetten om specifieke taken uit te voeren, ofwel “jobs” die zij succesvol willen afronden. Als je inzicht krijgt in de job, maar ook de context waarbinnen die moet gebeuren, weet je welke moeilijkheden men hierbij tegenkomt en welke kansen er zijn. Dit maakt het mogelijk om je producten of diensten te verbeteren, of zelfs te kijken naar innovatie.

Ontwerpbureau Story Studio in Hilversum werkt met de Job-to-be-done (JTBD)
Ontwerpbureau Story Studio in Hilversum verzorgt workshops waarin men de Job-to-be-done probeert te vinden.

Interviews vaak al voldoende

Om de jobs die het product of dienst uitvoert te achterhalen maakt men gebruik van een reeks van kwalitatieve interviews waarbij gekeken wordt naar de gebruiker, het gebruik van product of dienst én de context waarbinnen dit gebeurt. Hierbij kan gekeken worden naar de praktische dimensies als “doet het wat het doen moet?”, maar ook de psychologische: “dit is belangrijk voor me want…”.

 

Waar toepasbaar?

Zoals gezegd: de JTBD kan op alle mogelijke terreinen worden toegepast, van productinnovatie tot communicatieverbetering, maar ook het in kaart brengen van gedrag binnen de context van Behavioral Change, ofwel gedragsverandering bij medewerkers of burgers. Met name binnen de Design Thinking is de Job-to-be-done belangrijk omdat het ontwerpers in staat stelt echte oplossingen voor echt bestaande problemen te bedenken.

Ontwerpbureau Story Studio in Hilversum werkt met de Job-to-be-done (JTBD)
Hier zie je hoe Lotte werkt aan het maken van ene Jpb-to-be-done.
Ontwerpbureau Story Studio in Hilversum werkt met de job-to-be-done framework.

Startpunt, geen eindpunt

De Job-to-be-done is context-gebonden, wat betekent dat de job verandert naarmate de context waarbinnen die gedaan wordt verandert. Om die reden is het slim om periodiek te kijken of je JTBD nog wel klopt, of veranderd is. Daarmee past het gebruik ervan ook uitstekend binnen de Design Thinking en Behavioral Change-filosofie. Hier staat immers het continu aanpassen van je ontwerpoplossingen aan je gebruiker centraal.

Story Studio en de Job-to-be-done (JTBD)

Voor onze opdrachtgevers hebben wij al veelvuldig gebruik gemaakt van het JTBD-denken. Bijvoorbeeld bij:

  • het ontwikkelen van een naam en merk voor een regionale overheidsdienst
  • het doen van onderzoek naar de stokkende innovatiekracht bij een regionale overheid
  • het ontwikkelen van de branding van een op consumenten gerichte webshop
Storystudio_Chris Hanselaar

Op zoek naar meer informatie? 

Neem contact met ons op als je nog vragen hebt. Of het nu een korte of lange vraag is,
we nemen graag de tijd om je meer te vertellen over onze dienstverlening.