t 035 737 05 37

e info@storystudio.nl

Inspirerende casefilms over innovatie in de techniek

Casefilms kunnen goed laten zien HOE je iets doet. En dat is belangrijk voor Platform Talent voor Technologie. Dit platform is opgericht om te bevorderen dat voldoende bètatechnici de Nederlandse arbeidsmarkt instromen. Één manier daarbij is het faciliteren van samenwerken tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs met expertise centra.

Om te laten zien wat het effect is van deze samenwerkingen vroeg Platform Talent voor Technologie Story Studio om met beeldende films te komen. Story Studio ontwikkelde een vorm waarin zowel de oorsprong van deze samenwerkingen, maar ook het effect ervan op alle betrokken goed over het licht kwam.

 

CEW-5-1600x600
CEW-3-1600x600