t 035 737 05 37

e info@storystudio.nl

Een folder voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Een folder kan veel misverstanden voorkomen. Vandaar dat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bij haar belastingaanslag voor de waterschapsbelasting een toelichting meestuurt.

Na jarenlang met hetzelfde ontwerp gewerkt te hebben werd aan Story Studio gevraagd met een nieuw folderontwerp te komen dat makkelijker en sneller te lezen is, duidelijker weergeeft waar de organisatie voor staat en meer eigentijds is.

5-HDSR-bijsluiter
4-HDSR-bijsluiter
Grafisch ontwerpbureau in Hilversum

Iconen en korte teksten geven houvast

Story Studio kwam met een ontwerp waarbij iconen en korte teksten de kijker houvast geven, en er een belangrijke plaats is weg gelegd voor redactionele illustratie. In dit geval het prachtige werkgebied van het hoogheemraadschap met een aantal kenmerkende hoogtepunten uit het landschap.

 

Extra film om te laten zien wat je concreet doet

Aansluitend vroeg de Stichtse Rijnlanden of we met enkele korte films konden illustreren waar hun werk concreet op neer komt. In dit geval als het gaat om het ondersteunen van lokale initiatieven die bijdragen aan verantwoord om gaan met water.