t 035 737 05 37

e info@storystudio.nl

Begrijpelijke infographic over de huurverhoging

Woningcorporatie Ymere heeft vele stakeholders, waarvan de huurders de belangrijkste zijn. Om ook voor hen de huren betaalbaar te houden maakt Ymere verschillende afwegingen die resulteren in tarieflijnen. Zo probeert men rekening te houden met zaken als gezinsinkomen, maar ook waar de woning ligt.

Aan Story Studio werd gevraagd met een heldere infographic te komen die uitlegt wat de afweging is bij de huurtarieven, en die de huurders direct duidelijk maakt in welke tariefgroep men valt.

4-YM-infographics-1600x600px

Infographic Woonmogelijkheden Metropool Regio Amsterdam

Op dit ogenblik is het voor huurders van Ymere binnen de Metropool Regio Amsterdam niet mogelijk om te verhuizen van gemeente naar gemeente. Er is immers geen woonduur opgebouwd in de nieuwe gemeente en men staat er niet ingeschreven. Ymere wil deze situatie veranderen en het mogelijk maken dat haar huurders binnen de regio vrij kunnen verhuizen. Van Almere naar Amsterdam bijvoorbeeld, of van Haarlem naar Zaandam.

Aan Story Studio de vraag om de huidige en nieuwe gewenste situatie op een duidelijke landkaart uit te beelden.