t 035 737 05 37

e info@storystudio.nl

Infographics voor Team 2020

Infographics kunnen een boel verhelderen. Zo ook voor waterschappen. Waar deze vroeger vooral de strenge rol van controleur hadden zijn het tegenwoordig volwaardige gesprekspartners over de klimaatproblematiek. Die verandering betekent wel dat de samenleving op een andere manier in contact komt met de organisatie, en andere beroepen op ze doet. Dit merkt het Hoogheemraadschap van Rijnland ook, en verandert mee onder de noemer “Team 2020”. Maar wie doet dan wat? En wie gaat waar over?

Om dit soort heel praktische zaken helder te maken ontwikkelde Story Studio voor het hoogheemraadschap diverse afbeeldingen die de nieuwe organisatiestructuur en statuut in één oogopslag uitleggen. Daarnaast ontwikkelden we een visiefilm over de nieuwe manier van werken.

Infographics Kijk op Waterkwaliteit

Sinds 1 januari 2005 zijn waterschappen in Nederland verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. Om die op orde te houden zijn er eindeloos veel wetten en richtlijnen, al dan niet lokaal, nationaal of Europees.

Om te laten zien wat het Hoogheemraadschap van Rijnland allemaal doet voor waterkwaliteit, maar ook binnen welke kaders zij werkt ontwikkelde Story Studio een reeks van verhelderende infographics onder de noemer “Kijk op Waterkwaliteit”.