t 035 737 05 37

e info@storystudio.nl

Innovatiecommunicatie voor de Sterke Lekdijk

Bij innovatie moet je met ongelooflijk veel mensen rekening houden. Met externe stakeholders, de mede-innovators, maar ook de eigen medewerkers die je wil betrekken om meer kennis te geven over hun manier van werken, behoeftes en visie. Bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden had men het gevoel dat dat beter kon, en vroeg of Story Studio met ideeën kon komen voor betere interne en externe communicatie. Wij organiseerden een Design Sprint met als resultaat een flinke verdieping van inzichten in het interne proces en motivaties, maar ook een aantal geteste en inmiddels gebruikte communicatieontwerpen. Uiteindelijk leverde dit een verbeterde innovatiecommunicatie op.

innovatiecommunicatie door ontwerpbureau Story Studio voor HDSR
Innovatiecommunicatie dankzij workshops met ontwerpbureau Story Studio in Hilversum
Innovatiecommunicatie Sterke Lekdijk ontwerpbureau Story Studio te Hilversum

Design Sprint, interviews en het gedragsveranderingswiel

De Design Sprint is een methode waarbij je in een zeer korte periode intensief bij elkaar komt om een probleem te analyseren, oplossingen te bedenken en deze te testen. Bij HDSR deden we dat door te kijken naar het gedrag en behoeftes van medewerkers in de organisatie. Hierbij namen we maar liefst twintig interviews af met interne stakeholders, om vervolgens persona te ontwikkelen. Deze persona’s werden gebruikt om communicatieoplossingen voor te bedenken. Hierbij maakten we ook gebruik van het gedragsveranderingswiel, waarmee je communicatie en maatregelen kan afstemmen op houding en gedrag.

Innovatiecommunicatie bij Story Studio, ontwerpbureau in Hilversum

Opbrengst voor innovatiecommunicatie

De twintig interviews met medewerkers leverden een duidelijk beeld op waar medewerkers zich voor verantwoordelijk voelden en waar men hun dagelijks werk op afstemde. Door hiernaar te kijken kon goed worden vastgesteld waar de behoeften van het innovatieteam aansloten op die van de diverse medewerkers. Door ideeën te testen kon men ook vaststellen welke vormen van communicatie en maatregelen het beste aansloten bij het werkveld. Hierdoor kon er een set aan communicatiemiddelen ontwikkeld worden. Ook op beleidsniveau kon worden vastgesteld waar meer overleg nodig was en in welke vorm.  

Innovatiecommunicatie door ontwerpbureau Story Studio te Hilversum
Hier zie je innovatiecommunicatie ontwikkeld voor HDSR
Innovatiecommunicatie bij de Sterke lekdijk door Story Studio in Hilversum

Innovatiecommunicatie volgens Story Studio

De ellende van communicatie bij innovatie is dat net als de innovatie zelf de communicatie nieuw is. Welke issues zich waar gaan voordoen, welke processen soepel lopen en welke niet: het is onvoorspelbaar. Toch kent communicatie rond innovatie zijn eigen vaste momenten, types stakeholders en problemen. Vandaar dat wij innovatiecommunicatie echt als een eigen discipline beschouwen.

Story Studio heeft jarenlange ervaring met het ontwerpen voor innovatieve omgevingen met maatschappelijke impact. Wil je er een keer met ons over praten, neem dan vooral contact op! 

 

Innovatiecommunicatie rond de Sterke Lekdijk
Innovatiecommunicatie door Story Studio.
Innovatiecommunicatie rond de Sterke Lekdijk.
Storystudio_Chris Hanselaar

Op zoek naar meer informatie? 

Neem contact met ons op als je nog vragen hebt. Of het nu een korte of lange vraag is, we nemen graag de tijd om je meer te vertellen over de mogelijkheden van een Design Sprint en onze visie op jouw innovatiecommunicatie.