t 035 737 05 37

e info@storystudio.nl

Praatplaten afvalwaterstrategie

Praatplaten zijn een effectieve manier om uitleg te geven en gesprekken op te starten. Zo ook voor het Hoogheemraadschap van Rijnland.

De waterschappen zijn samen met gemeenten en andere organisaties verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en -beheer in Nederland. Ook op het gebied van afvalwater zijn er veel ontwikkelingen, van gebruik van realtime-data tot nieuwe taakverdelingen. Deze worden vastgelegd in de Afvalwaterstrategie.

 Om de nieuwe rollen en processen helder inzichtelijk te maken naar alle betrokken partners werd door het Hoogheemraadschap van Rijnland aan Story Studio gevraagd deze in duidelijke overzichten te visualiseren. 

Gekozen werd voor een stijl waarbinnen met 2D middelen 3D gesuggereerd werd. Op die manier kon op een efficiënte manier de ruimtelijke verdeling van de activiteiten rond afvalwater getoond worden.

Grafisch ontwerpbureau in Hilversum