t 035 737 05 37

e info@storystudio.nl

Storytelling met animaties over afvalrecycling in Amsterdam

Online media bieden een ongelooflijke kans voor goede storytelling. Zo ook voor  Gemeente Amsterdam. Deze communiceert via oneindig veel middelen over afvalrecycling: bijvoorbeeld via de vuilnisbakken en vuilniswagens, wijkkranten, en websites. Alles wordt benut om mensen aan het recyclen te krijgen. De laatste jaren is men ook meer en meer actief op social media. Ook test men uit welke groepen op welke manier benaderd moeten worden. Aan Story Studio werd gevraagd om instagram-uitingen voor de jongere Amsterdammer.

Story Studio maakte een reeks van animaties over o.a. glas-, kleding- en papierrecycling in een vrolijke bruisende jaren ’80 kleurenstelling met dito electro muziek om deze jongere Amsterdammers aan te spreken.

4-AMS-animatie-web-1600x600px

Gedachte achter de campagne

Wat we tijdens de campagne voor Gemeente Amsterdam te allen tijde wilden voorkomen is het idee dat de kijker kon denken dat de thematiek niet over hen ging. Met een duur woord: dat men last had van “bias van externe invalidatie” of de “bias van andermans problemen”.

Met deze bias zijn mensen geneigd zijn te denken dat problemen of uitdagingen die zij zien niet van toepassing zijn op hun eigen leven. In het ergste geval kan dit leiden tot onderschatting van risico’s en niet voorbereid zijn op potentiële problemen. In het beste geval komen mensen gewoon niet in actie. 

Door met humor alle ‘smoezen’ voorbij te laten komen waarbij mensen zich distantieren van hun verantwoordelijkheid, werd herkenbaar waarom je ook alweer zonder veel moeite aan recycling kan doen.