t 035 737 05 37

e info@storystudio.nl

Storytelling over klimaatadaptatie

Storytelling kan je bij veel situaties inzetten. Ook als je als waterschap wil laten zien wat je doet voor de klimaatadaptatie. Zo zorgde hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden voor de uitbreiding van de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA). Dit stelsel van watergangen en kanalen wordt gebruikt om extra water toe te voegen naar West-Nederland, dat anders te maken zou krijgen met droogte en een te zoute bodem. Best abstracte materie, waarbij storytelling zorgt dat je niet alleen letterlijk kan laten zien waar je het over hebt. Ook kan je zien welke emoties mensen hebben bij dit soort grote projecten.

Op pad met Marinka en hond Noi

Om HDSR als afzender sympathiek in beeld te brengen besloten we een medewerker van HDSR, Marinka, op pad te sturen en de verschillende locaties af te gaan. Er wordt tenslotte veel gebouwd, maar wat je allemaal eigenlijk ziet? Aan haar de taak deze verhalen boven water te krijgen.

Op die manier spreken we met ingenieurs, milieukundigen, maar ook omgevingsmanagers. Op die manier leer je als kijker wat er allemaal voor nodig is om dat water van oost naar west te krijgen. Daarnaast zie je welke inspanningen een waterschap allemaal levert om alle betrokken stakeholders aan boord te houden. 

Storytelling door ontwerpbureau Story Studio te Hilversum. Marinka in Polsbroek.
Storystudio in Hilversum zorgt voor storytelling over de werkzaamheden aan de KWA+ door HDSR.
Story Studio is een ontwerpbureau te Hilversum

Kritische stakeholders: prachtig camerawerk en dronebeelden

Juist omdat er veel belangen spelen bij alle werkzaamheden is het belangrijk om bij de storytelling over de KWA zo goed mogelijk te laten zien waar men het over heeft. In dit geval konden we met de interviews door Marinka de accenten leggen op wat je ziet en de emoties die men erbij heeft. De dronebeelden zorgen dat mensen goed kunnen zien hoe de werkzaamheden passen in het landschap. Wat ons betreft een gelukkige combinatie.  Het is allemaal heel echt en duidelijk.

Werken vanuit een format

Zoals het hoort bij storytelling zijn we gaan werken vanuit een licht format waarbij we Marinka met haar hond Noi op pad stuurden. Ze komt daarbij op locatie mensen tegen die haar meer kunnen vertellen over wat je ziet. Want als je er langs loopt heb je als achteloze kijker geen idee. Vandaar ook de ontwikkeling van de naam “Je weet niet wat je ziet’, zodat deze ook campagnematig ingezet kan blijven worden door HDSR.

Storytelling door ontwerpbureau Story Studio in Hilversum
Storytelling door ontwerpbureau Story Studio in Hilversum.
Storytelling door ontwerpbureau Story Studio in Hilversum.

Storytelling met Story Studio

Door onze jarenlange ervaring is het onze diepste overtuiging dat je bij storytelling voor organisaties moet werken met de werkelijkheid. Door te laten zien wat je echte problemen en afwegingen zijn, krijg je het meeste begrip. Bovendien kan men aan de manier waarop je dingen oplost iets zien over je professionaliteit én je bereidheid om naar de omgeving te luisteren. Dat levert je niet in álle gevallen de sympathie op die je verdient, maar maakt de kans in ieder geval groter. En uiteindelijk levert begrip en sympathie een betere band op, en dus een stevigere basis voor samenwerking.

Storystudio_Chris Hanselaar

Op zoek naar meer informatie over storytelling? 

Neem contact met ons op als je nog vragen hebt. Of het nu een korte of lange vraag is, we nemen graag de tijd om je meer te vertellen over onze visie op storytelling voor jouw organisatie.