t 035 737 05 37

e info@storystudio.nl

Design

Volgens Story Studio: zo ontwerpen dat de gebruiker of doelgroep snapt wat er moet gebeuren, dit zonder moeite kan doen, en zijn doelen kan behalen. Door al vroeg in het ontwerpproces zoveel mogelijk kennis te nemen van de behoeftes en drempels weg te nemen.

Ontwerpen die drempels wegnemen

Is het voor je gebruiker, klant of burger, te ingewikkeld? Snappen ze niet wat er moet gebeuren of wat ze kunnen en mogen doen? Behaalt je organisatie daardoor haar doelstellingen niet? Dan heb je te maken hebt met in ieder geval één vormgevingsprobleem. Soms volstaat dan een tweak, vaker moet je terug naar de tekentafel voor een nieuw design. 

Bij Story Studio plaatsen we je gebruiker, je ‘user’ centraal. De klant of burger die je probeert te helpen. We kijken naar zijn doelstellingen, en de context waarbinnen hij die moet behalen. Door drempels in processen en weg te nemen en boodschappen beter te vertalen, maken we het voor hem makkelijker. En dus ook voor jouw organisatie. 

Story Studio is actief in o.a. de volgende ontwerp-disciplines