t 035 737 05 37

e info@storystudio.nl

Strategie

Over strategie kun je heel gewichtig doen, maar uiteindelijk gaat het gewoon om het maken van een onderbouwd plan om je doel te bereiken. Bij ons is dat doel altijd gedragsverandering. Of we dat nou bereiken met behavior change-, communicatie- of contentstrategie. Om luchtfietserij te voorkomen gebruiken we daarbij zoveel mogelijk inzichten over je doelgroep als maar mogelijk is.

Niet abstract maar concreet

Klinkt strategie je te groot en abstract, en heb je behoefte aan een plan dat feitelijk gedrag van je gebruiker, klant of burger als uitgangspunt neemt? Wil je daarbij gebruik maken van extra onderzoek die zorgt voor aansluiting op hun werkelijkheid?

Aan de basis van onze plannen van aanpak staan analyses van feitelijk gedrag, de context waarbinnen het plaatsvindt, wat er aan veranderd moet worden en de kansen die er liggen. Op die manier kunnen opdrachtgevers direct aan de slag met effectieve tooling.

Story Studio is onder andere inzetbaar voor

  • Behavior Change Strategie
  • Communicatiestrategie
  • Contenstrategie